Home

Nieuws

Introductie

Visite's

Contact

Advies

Articles

Foto Gallerij

Links

Disclaimer
 Disclaimer


Medicijnen, Chemicalien en behandelingen.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om er voor te zorgen dat alle behandelingen/medicijnen correct zijn afgemeten en worden toegepast volgens de instructies op de producten of geadviseerd door Koi Service. Koi Service kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet zorgvuldig toe dienen van medicijnen.
 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit is gecontroleerd voor enige vorm van medicijnen of behandelingen worden toegediend. Gecontroleerd moet zijn de pH, NH3, NO2, NO3 and KH enz enz.  Als deze waarden niet optimaal zijn adviseren wij geen behandeling of medicatie toe te passen.
 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de zuurstof levels in de vijver voldoende zijn om door te kunnen gaan met de behandeling/medicatie. De meeste behandelingen/medicaties hebben een nadelig effect op de zuurstof levels. (D.O. dissolved oxygen). Koi Service adviseerd  40L/m (liter per minuut) zuurstof op elke 5000 liter vijverwater.
 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de houdbaarheidsdatum van de te gebruiken producten bij behandelingen/medicatie niet verstreken is.
 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat er maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat de vissen uit de vijver springen voor, tijdens of na de behandeling.
 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat alle behandelingen/medicijnen op een koele, droge plaats bewaard worden buiten bereik van kinderen. Wanneer medicatie wordt gebruikt is het geadviseerd dit te doen in een goed geventileerde omgeving en met in acht name van eventuele (veiligheids)voorzorgsmaatregelingen. Vermijdt contact met huid en ogen en adem de stoffen niet in. Mocht dit toch gebeuren neem dan direkt contact op met een (huis)arts. 
 

Verlies van Vissen.
In ernstige situaties waarbij de vissen ziek of in een slechte gezondheid verkeren wordt de vis zwak. Medicijnen en behandelingen geven de vis een extra stress factor. In sommige gevallen kan de stress van de behandeling of medicatie een zwakke of zieke vis het leven kosten. Koi Service kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van een of meerdere vissen tijdens of na behandeling of  bij het toedienen van medicatie.

Zoals bij mensen, is er altijd een risico tijdens de anaesthesie van een vis. Koi Service vraagt haar klanten hiervan bewust te zijn en de risico’s af te wegen. 
  
Chirurgie en wond behandelingen.
Ook al is behandeling van wonden doorgaans succesvol, kan Koi Service niet garanderen dat alle wonden kunnen en zullen genezen. Vaak zijn wonden een secundair probleem en wanneer het primaire probleem niet aangepakt wordt, is er een kans dat de wond niet kan genezen. Een slechte water kwaliteit en hoge levels van afvalstoffen in het water hebben een negatieve invloed op het genezingsproces van de wond. Het is aan te bevelen ervoor te zorgen dat de waterlevels van de vijver optimaal zijn door deze eerst te testen. Weinig afvalstoffen in het water en correcte zuurstof gehaltes, met een goede water circulatie zijn essentieel om de vis te helpen genezen.
 
Vanwege de minimale kans op herstel en/of  overleven zal Koi Service geen interne tumors (e.d) verwijderen bij de vissen. 
 
Gezondheid en veiligheid. 
 
Koi Service gebruikt medicijnen en chemicalien die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen en dieren. Gedurende het behandelingsproces vragen we de klant om voldoende afstand te nemen, om op die manier te voorkomen  dat de klant in contact komt met deze chemicaliën en medicijnen. Als klanten toch dichterbij willen staan, dan is dat op eigen verantwoordelijkheid.
 
Wanneer Koi Service gebruik maakt van anaesthesie verzoeken we de klant voldoende afstand te bewaren, wanneer een vis geplaatst wordt in een bowl met anaesthesie, kan dit vaak tot spatwater leiden, dat zeer gevaarlijk kan zijn wanneer dit in contact komt met bijvoorbeeld de ogen. Wanneer klanten toch dichterbij willen staan is dit op eigen verantwoordelijkheid.
 
Koi Service vraagt klanten om honden en andere (huis)dieren op afstand te houden gedurende bezoeken vanwege veiligheidsredenen. Wanneer klanten dit advies niet navolgen is dat voor eigen risico. 
 

Algemene voorwaarden.
Verder zijn alle standaard algemene voorwaarden van toepassing.